Remove this ad
avatar

trungnguyen

07VTH2玉米浆

Posts: 272

Lead

Dec 9 07 3:53 AM

Tags : :

* Môn học

Lập trình mạng

Số tín chỉ : 4

Mã môn học : 22.06

 

* Giáo viên

Ths. Văn Thiên Hoàng

Khoa CNTT

Chức vụ : GIẢNG VIÊN

Bộ môn : CNTT

ĐT : 01992636827

Mail : [email protected]

 

* Nội dung học phần :

-- Tổng quan về các ứng dụng mạng.

-- Cách thức xây dựng ứng dụng mạng bằng ngôn ngữ Java.

  

* Thời lượng: 75 tiết (45LT + 30 TH)

-- Kiểm tra đánh giá

-- Điểm danh (70 % số tiết học – xét được thi)

-- Bài thi thực hành (30%)

-- Đồ án môn học + báo cáo + thi vấn đáp (70%)

-- Tài liệu giáo trình

* Giáo trình lập trình mạng (Lưu hành nội bộ)

-- Java Network Programming, 3rd EditionBy Elliotte Rusty Harold Publisher: O'Reilly

-- TCP/IP Sockets in Java: Practical Guide for Programmers, Second Edition, Kenneth L. Calvert and Michael J. Donahoo

-- http://www.javaworld.com/javaworld/jw-12-1996/jw-12-sockets.html

 

* Danh sách đồ án môn học

 1.Tìm hiểu JavaMail API. Viết ứng dụng mail client (như outlook).

2.Viết Game caro sử dụng TCP Socket.

3.Viết ứng dụng Game cờ tướng.

4.Viết Game cờ vây sử dụng TCP Socket.

5.Viết chương trình quản lý kho hàng sử dụng UDP Socket.

6.Viết chương trình quản lý kho hàng sử dụng TCP Socket.

7.Viết chương trình quản lý kho hàng sử dụng RMI.

8.Viết chương trình quản lý nhân sự sử dụng TCP Socket.

9.Viết chương trình quản lý nhân sự sử dụng UDP Socket.

10.Viết chương trình quản lý nhân sự sử dụng RMI.

11.Viết chương trình quản lý bán vé máy bay sử dụng RMI.

12.Viết chương trình chat sử dụng UDP Multicast.

13.Viết chương trình chat sử dụng TCP Socket.

14.Viết chương trình chat sử dụng UDP Socket.

15.Viết chương trình FTP sử dụng UDP Socket.

16.Viết chương trình FTP sử dụng TCP Socket.

17.Viết chương trình quản lý tài khoản ATM sử dụng TCP Socket.

18.Viết chương trình quản lý tài khoản ATM sử dụng UDP Socket.

19.Viết chương trình quản lý tài khoản ATM sử dụng RMI Socket.

20.Viết chương trình quản lý phiên bản dự án sử dụng RMI (cho tạo ra thư mục dùng chung cho mỗi dự án, mỗi dự án có một số người tham gia, cho, mỗi người có một thư mục riêng để lưu phiên bản của mình, thư mục dùng chung có tùy chọn là chép bản mới cho tất cả user. Thư mục dùng riêng cho tùy chọn nhận bản mới tự động từ thư mục dùng chung hay không.

 

* Download tài liệu học

Link : http://www.mediafire.com/?8cadj8tq1v45az1

Pass : trung

Quote    Reply   
Remove this ad
Remove this ad
avatar

trungnguyen

07VTH2玉米浆

Posts: 272

#1 [url]

Dec 9 07 3:54 AM

monkey Chúc lớp mình vượt wa khổ nạn này 

Danh sách đồ án môn học


Yêu cầu: Viết chương trình ứng dụng theo mô hình client-server.


Nội dung báo cáo:


Giới thiệu và khảo sát yêu cầu của ứng dụng (Mô tả kỹ các tính tăng ứng dụng).

Mô tả chi tiết các phiên giao tiếp trong ứng dụng


Ví dụ quá trình xử lý yêu cầu download/upload.

Khi cần download hoặc upload Client sẽ gởi một yêu cầu có dạng như sau tới Server:

Yêu cầu

Khoảng trắng

Tên tập tin

“\r\n”

                  

                   Ví dụ: “get vidu.txt”+“\r\n” : yêu cầu download tập tin vidu.txt

                             “put vidu.txt”+“\r\n”: yêu cầu upload tập tin vidu.txt lên Server.

          Server sẽ trả về       + OK: nếu yêu cầu được đáp ứng thành công.

                                      + ERR: nếu yêu cầu thất bại (không có tập tin....)


Sơ đồ giao thức giao tiếp giữa Client và server.

Kết quả thực nghiệm


Danh sách đề tài chọn (yêu cầu tất cả các chương trình đều có tính năng quản lý user và user phải đăng nhập trước khi sử dụng ứng dụng):


1.Tìm hiểu JavaMail API. Viết ứng dụng mail client.

2.Viết ứng dụng Game caro.

3.Viết ứng dụng Game cờ tướng.

4.Viết ứng dụng Game cờ vây sử dụng.

5.Viết chương trình Yahoo chat.

6.Viết chương trình quản lý tài khoản ATM

7.Viết chương trình quản lý kho hàng

8.Viết chương trình quản lý nhân sự

9.Viết chương trình quản lý bán vé máy bay.

10.Viết chương trình FTP.

11.Viết chương trình minh họa quản lý tiên miền DNS (cho phép DNS client giao tiếp với server và các DNS server có thể giao tiếp với nhau).

12.Quản lý buôn bán xe máy (Server đặt ở nhà máy sản xuất và client ở các đại lý).

13.Viết chương trình quản lý hồ sơ sinh viên.
14.Viết chương trình quả lý sổ số kiến thiết

15.Viết chương trình cung cấp dịch vụ tải nhạc, hình ảnh.

16.Xây dựng chương trình tư vấn tuyển sinh cao đẳng, đại học.

17.Xây dựng chương trình tư vấn chăm sóc sắc đẹp.

18.Xây dựng chương trình tính tiền dịch vụ Internet.

19.Xây dựng chương trình xem tử vi qua mạng.

20.Xây dựng chương trình nhắn tin qua mạng.

21.Chương trình quản lý hàng thời trang.

22.Chương trình quản lý giấy phép phần mềm.

23.Chương trình quản lý đào tạo nhân sự nội bộ.

24.Chương trình quản lý thi trắc nghiệm tiếng anh.

25.Chương trình quản lý chấm công và lương.

26.Chương trình quản lý giấy phép lái xe.

27.Chương trình minh họa hoat động giao thức SIP.

28.Chương trình minh hoạ hoạt động của giao thức SNMP.

29.Chương trình minh họa hoạt động của giao thức SSL.

30.Chương trình minh họa hoạt động của giao thức RTP.

31.Chương trình minh hoạt hoạt động của giao thức POP3.

32.Chương trình minh hoạt hoạt động của giao thức IMAP

33.Chương trình minh hoạt hoạt động của ICMP.

34.Chương trình minh hoạt hoạt động của ICMP.

35.Chương trình minh hoạt hoạt động của ARP.

36.Chương trình minh hoạt hoạt động của ATM.

37.Chương trình minh hoạt hoạt động của Frame Relay.

38.Chương trình minh hoạt hoạt động của Token Ring.

39Chương trình minh hoạt hoạt động của OSPF.

40.Chương trình minh hoạt hoạt động của NFS.

41.Chương trình minh hoạt hoạt động của SMTP.


直流1,所有的垃圾邮件了...

Quote    Reply   
Add Reply

Quick Reply

bbcode help